Sportovní klub

Je doloženo, že atletika byla založena ve Sportovním klubu Ústí nad Orlicí 16. března 1914. Jména zakladatelů se bohužel nedochovala.

Vzhledem k tomu, že krátce poté vypukla první světová válka, k vlastní činnosti došlo až po jejím skončení v roce 1919.

Atletika v tomto klubu zanikla někdy kolem roku 1933.

 

Dělnická tělocvičná jednota

Tady byla atletika založena v roce 1924 a zanikla při sjednocení tělovýchovy v roce 1948.

DTJ má největší zásluhu na dokončení malého atletického stadionu, který sice rozestavěl Sokol v roce 1937, ale po zákazu jeho činnosti byl dokončen až v roce 1943 právě zásluhou DTJ.

Vedoucí atletiky:

1924 - 1933                Josef Skuček

1934 - 1938                Antonín Helebrant

1939 - 1941                Karel Tázler

1942 - 1948                Jaromír Sobotka

  

Tělocvičná jednota Sokol

K založení došlo v roce 1929 a činnost byla násilně přerušena nacisty na jaře 1941.

K obnově došlo v roce 1946, v letech 1951 - 1952 byl úřední název Sokol Utex Ústí nad Orlicí.

Po celou dobu činnosti byl vedoucím atletiky František Stránský.

  

Tělovýchovná jednota Jiskra

Je vlastně pokračovatelem sokolské atletiky, ke změně názvu došlo v roce 1953.

Předsedové oddílu:

do roku 1960              František Stránský

1961 - 1962                Václav Čevona

1963 - 1974                Jiří Hetfleiš

1975 - 1987                Ján Kováč

1988 - 1994                Ing. Miroslav Smíšek

1995 - dosud              Roman Langer

 

Víme ještě, že před válkou se provozovala atletika v německém klubu AtusHylváty. Tento klub také v Hylvátech vybudoval hřiště, na kterém se závodilo a které je v provozu dosud.

Sporadicky se také atletika provozovala v organizacích Orel Ústí nad Orlicí a Sokol Kerhartice.

V roce 1945 vznikly první snahy o sjednocení tělovýchovy ve městě a byl ustaven Národní tělovýchovný výbor. Tato snaha však pro nezájem hlavně ze strany vedení Sokola koncem roku 1945 zanikla.

 

Kompletní historie atletika s rekordy ke stažení v pdf