Pořadatelé atletického mítinku RIETER tímto oznamují, že pro malý počet přihlášených závodnic byly zrušeny disciplíny 1500 m žen a výška žen. V hodu oštěpem žen nebyla k závodu vybrána Iva Milesová.